ANBI-Informationen

Die Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag und die Stiftung, die Mittel für den Erhalt unseres Kirchengebäudes einwirbt, sind gemeinnützige Organisationen nach niederländischem Recht (Algemeen Nut Beogende Inrichtingen / ANBIs).

Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag - ANBI

 

Adresse / Adres: Bleijenburg 3B, 25111 VC Den Haag

 

RSIN: 002712350

 

Bekenntnis und Aufgaben der Gemeinde, die Wege zur Verwirklichung dieser Aufgaben sowie die Funktionen innerhalb des Vorstandes sind in unserer Satzung festgelegt. Die Strategie unserer Gemeinde (Beleidsplan) der kommenden Jahre ist in der Strategie 2024-2029 beschrieben.

 

De Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag (DEGiH) is een in 1857 opgerichte, en in 1859 van staatswege erkende, onafhankelijke protestantse geloofsgemeenschap op basis van het lutherse en het gereformeerde belijdenis. Haar leer, gemeenschap en werk berusten op de bijbel, op het evangelie van Jezus Christus. Haar doelstelling is de kerkelijke begeleiding van alle Duitstalige protestantse christenen in Den Haag en omgeving. Ook wil zij een schakel zijn tussen Duitstalige en Nederlandse christenen.

 

Met dat doel houdt zij regelmatig openbare kerkdiensten, deels met avondmaal, onderwijst zij kinderen en jongeren in het christelijke geloof en onderhoudt zij veelvoudige kontakten met andere kerken in Den Haag. Ook ondersteunt zij hulpbehoevenden en nieuwkomers en organiseert zij veelsoortige activiteiten en evenementen.

 

Het bestuur van de DEGiH ligt bij de kerkenraad, bestaande uit de predikant(e)/het predikanten-echtpaar en een aantal leken, laatstgenoemde gekozen door en uit haar leden. Uit meerdere kandidaten, voorgesteld door de afdeling Ökumene und Auslandsarbeit van de Evangelische Kirche in Deutschland, worden ook predikant, predikante of predikanten-echtpaar door de leden van de DEGiH gekozen.

 

De beloning van predikant, predikante of predikanten-echtpaar oriënteert zich aan de regelingen van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). De beloning van den overige medewerker(s) in loondienst oriënteert zich aan de regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De leken in de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Ook waken de leden van de raad over de financiële slagkracht van de gemeente en legen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de ledenvergadering.

 

Stichting tot behoud van het kerkgebouw van de Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag - ANBI

 

Adresse / Adres: Bleijenburg 3B, 25111 VC Den Haag

 

RSIN: 8161.71.695

 

Ziel der Stiftung ist das Einwerben von Spendengeldern für die Restaurierung und den Unterhalt des Kirchengebäudes der Deutschen Evangelischen Gemeinde in der Bleijenburg 5, das als "Rijksmonument" (Nummer 459703) eingestuft ist.

 

Derzeit wirbt die Stiftung Spendengelder ein, um die seit Juni 2020 laufende Restaurierung der neogotischen Flaes-Orgel von 1870 zu unterstützen, die als festes Inventar Teil der Denkmaleinheit ist.

 

Het doel van de stichting is het werven van fondsen voor de restauratie en het onderhoud van het kerkgebouw van de Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag, Bleijenburg 5, 2511 VC Den Haag. Dit gebouw is een rijksmonument (nummer 459703).

 

Op dit moment worden er fondsen geworven om het door Pieter Flaes in 1870 gebouwde neo-gotische orgel te restaureren (begin werkzaamheden juni 2020). Het orgel maakt net als de rest van het neo-gotische inventaris deel uit van het rijksmonument.